Friendship Meditation

חברות – אומנות האהבה

רכושו חברים חדשים תוך שעה! ריקודו, שירו, חבקו והביעו מה המשמעות של חברות עבורכם.

"האם אתם יודעים מה זאת חברות? חברות זו הצורה הגבוהה ביותר של האהבה."

– אושו

"נאמר שלפני שאושו עזב את גופו, הוא החליט לשנות את שמו My Beloved Friend (חברי האהוב). מאוחר יותר הוא הבין שזה לא מעשי. מהרגע שפגשתי את אושו, הוא היה המורה שלי, המאסטר שלי, אבל יותר מכול – חברי האהוב. האושו יומניברסיטי קיים היום בגלל אושו. כל המוסיקה שלנו מוקדשת לו. אלבום זה הוא מאמץ ליצור גן עדן עלי אדמות ולהגשים את חלומו לכל אלה שעשו את האלבום הזה למציאות, אני מודה מעומק לבי."

– וירש, מפיק בפועל של היומניברסיטי סאונד