Love Meditation

כשאתה אומר כן לאהובה, חייך משתנים. מדיטציה זה משתמשת בתרגילים עדינים, לשיר, לרקוד ולחבק כדי לקחת אתכם למסע אשר ימיס את הנשמה שלכם ויפתח את ליבכם.