Our Sacred Earth Meditation

זה התחיל עם דובי קוטב …

לפני שנים רבות באיטליה פגשתי מדיום. היא סיפרה לי כי בגלגול קודם הייתי ידוע בתור האבא של הדובים. מאז אותה התקופה פתחתי רומן מיוחד עם דובים ולבסוף זה הגיע שאספתי למעלה מ -30 דובי צעצוע.

לפני שנתיים נודע לי כי בגלל ההתחממות הגלובלית הקרח נמס וכתוצאה מכך דובי הקוטב לא יכולים להגיע לכלבי הים יותר, שהם אספקת המזון העיקרית שלהם. כתוצאה מכך הם טורפים אחד את השני כעת. זה היה המניע המקורי שלי ליצור את האלבום הזה "הארץ הקדושה שלנו".

וירש

אודות מדיטצית כדור הארץ הקדושה שלנו: מדיטציה יפה זו זהו מסר חזק על מנת להבין את האחריות הגדולה שיש לנו לטפל בכדור הארץ היפה שלנו על ידי דאגה לעצמנו. כל אחד מאיתנו יכול ליצור גל קטן של שינוי ע"י הסתכלות פנימה ופתיחת הלבבות שלנו לעצמנו, זה לזה ולארץ הקדושה שלנו.

לנער את המתח והדאגות המונעים ממך ליהנות מהחיים. במהלך שעה, אתה תרגיע את הנפש ואת הגוף שלך דרך שלבים של רעידות (תנועה עדינה אשר מרפה את השרירים ומשחררת מתחים), ריקודים, דממה וחיבוקים.