Peace Meditation

מלחמה היא גיהינום עלי אדמות. ובכל זאת, כרגע יש 24 סכסוכים מזוינים נפרדים המתרחשים ברחבי העולם. וירש יצר את המדיטציה הזו כדי לעזור לאנשים להבין שזרעי המלחמה והשלום נמצאים בתוך כל אחד מאיתנו. כאשר אנו מבינים את זה ונעים לעבר האהבה, אנו מרפאים אחד את השני ואת העולם. הצטרפו לתהליך יפה זה של שלום, מודעות, חיבור וחגיגה.